ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara Araştırmaları Dergisi: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
HAKEMLI MAKALE
1.
Yüksel Caddesi’nde Gündelik Hayatın ve Mekânın Yaratımı
The Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Duygu Cihanger Ribeiro
doi: 10.5505/jas.2019.63825  Sayfalar 1 - 25

2.
Ulus Meydanı'nın Hikayesi: Oluşum, Dönüşüm ve Değişim
A Tale of Ulus Square: Emergence, Transformation and Change
Elif Selena Ayhan Koçyiğit
doi: 10.5505/jas.2019.82905  Sayfalar 27 - 73

3.
Alüminyum ile Tasarlamak: 1970’lerde Ankara Mimarlığında Alüminyum*
Designing with Aluminium: Aluminium in the Architecture of 1970s Ankara
Funda Uz
doi: 10.5505/jas.2019.00710  Sayfalar 75 - 103

4.
Ankara’da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ölçeğinde Dönüşen Mekânlar, Değişen Gündelik Hayat Pratikleri
Spatial Transformations and Changing Everyday Life Practices in the New Mamak Urban Regeneration Project, Ankara
Burcu Göközkut, Mehmet Somuncu
doi: 10.5505/jas.2019.48030  Sayfalar 105 - 124

5.
Bir Sinema Seti Olarak Ankara: Ankara Filmleri Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Ankara as a Cinema Set: Reading Architectural History of the City through Ankara Films
Aylin ATACAN
doi: 10.5505/jas.2019.92005  Sayfalar 125 - 146

6.
Erken Soğuk Savaş Ankara’sında Sinema Kültürü
Cinema Culture in Ankara in the Early Cold War Period
Semih Gökatalay
doi: 10.5505/jas.2019.39974  Sayfalar 147 - 174

7.
Ankara’nın Kentsel Yaşamına İz Bırakmış Bir Mekân: Vakko Kızılay Mağazası
A Place that Left its Mark on Ankara’s Urban Life: The Kızılay Store of Vakko
Umut Şumnu, Begüm Uluyurt
doi: 10.5505/jas.2019.43434  Sayfalar 175 - 195

8.
1960’lı Yıllarda Kentli Hareketliliği: Kentsel İç Mekân Örneği Olarak Esat Mahallesi, Gündelik Yaşam ve Yapısal Dönüşüm
Urban Mobilization in the 1960s: Esat Neighbourhood as an Example of Urban Interior, Everyday Life and Structural Transformation
Güliz Küçüktaşdemir
doi: 10.5505/jas.2019.83792  Sayfalar 197 - 211

GÖRÜŞ YAZıSı
9.
Yerel Seçimlerde Ankaraʼnın Merkez ve Çevre İlçelerine Dair Sosyo-Mekânsal Bir Analiz Denemesi
A Socio-Spatial Analysis Attempt Regarding the Local Elections in the Central and Peripheral Districts of Ankara
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/jas.2019.84856  Sayfalar 213 - 223

10.
Ankara-İstanbul Arasında Bir Katolik Aile: Aydınyanlar
The Aydinians: A Catholic Family Between Ankara and Istanbul
Aved Kelleci
doi: 10.5505/jas.2019.63935  Sayfalar 225 - 253

11.
Bir Zamanlar Posta Caddesi
Once Upon a Time Posta Caddesi
Savaş Recep Sönmez
doi: 10.5505/jas.2019.41275  Sayfalar 257 - 281Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale